dilluns, 6 de juny de 2016

La població espanyola

Aquests dies a ciències socials estam estudiant la població espanyola. Ara us deixo un text sobre la població espanyola:

La població espanyola

A Espanya, la població es distribueix irregularment. Per exemple a les zones litorals i a la comunitat de Madrid hi viu molta gent, i jo crec que és perquè  n'hi ha més serveis i es guanya més $$ que a les zones d'interior bastant poc poblades. Ademés, la població espanyola viu majoritàriament en ciutats, o sigui que a Espanya predomina la poblacio urbana. Això és perquè a les ciutats hi ha més possibilitats de trobar treballs.

Parlant de treballs, a Espanya n'hi ha 3 sectors de treball. El sector primari, que són la ramaderia, l'agricultura i la pesca, o sigui tots els treballs relacionats amb obtenir productes de la natura. El sector secundari està format per totes les persones que treballen a indústries i treballs relacionats amb la construcció. El sector terciari està format per les persones que treballen dels serveis, com els hotelers, el cambrers, etc.

A Espanya , la població creix lentament, això és degut a la baixa natalitat, normalment per motius económics, perqué no poden mantenir a molts nins en la mateixa família. El lent creixement també és degut a la davallada de la mortalitat i l'augment de l'esperança de vida, això es perquè la medicina ha avançat molt, ja no es fan guerres a Espanya i ha millorat la qualitat de vida. Per últim, creix lentament la població per l'arribada d'immigrants, que solen ser per motius socials i economiques, politiques naturals o sigui catastrofes naturals, i per últim per motius familiars.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada